Macht en spreken over macht is voor mij vaak als een roze olifant. We hebben
het er niet over, maar ik schop er wel tegenaan. Na een tweedaagse training;
Own your rank, bij de
<www.linkedin.com/company/academie-voor-organisatie-cultuur/>
Academie voor Organisatiecultuur met dank aan
<www.linkedin.com/in/ACoAAAB0J0YBqsUHJQyEEWpzmQI-8hXzllkmoO4> Arne
Stoffer, kan ik ernaar kijken en heb ik ervaren dat macht en het écht nemen
van je rol met elkaar samen hangen en dat het mij rust kan brengen als ik
stop met schoppen. Dus dat ga ik de komende tijd maar eens uitproberen. Wie
wil me uitdagen? Meer weten? <www.nienkedouma.nl/>
www.nienkedouma.nl

<www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ownyourrank&highlightedUpda
teUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7079795489046441984> #ownyourrank
<www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=macht&highlightedUpdateUrns
=urn%3Ali%3Aactivity%3A7079795489046441984> #macht
<www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=gedoeinorganisaties&highlig
htedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7079795489046441984>
#gedoeinorganisaties
<www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=bespreekbaarmaken&highlight
edUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7079795489046441984> #bespreekbaarmaken
<www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=herkenning&highlightedUpdat
eUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7079795489046441984> #herkenning
<www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=trainen&highlightedUpdateUr
ns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7079795489046441984> #trainen
<www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=teamcoach&highlightedUpdate
Urns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7079795489046441984> #teamcoach
<www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=blijvenleren&highlightedUpd
ateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7079795489046441984> #blijvenleren
<www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=werkgeluk&highlightedUpdate
Urns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7079795489046441984> #werkgeluk