Langzaam weer terug aan het werk. En als ik zo bij mezelf naar binnen kijk
heb ik weer veel zin in het begeleiden van mensen en teams op het vinden
ontdekken van hun meerwaarde in werk. Een heerlijke maand van reflectie,
nieuwe werelden en inzichten hebben me goed gedaan.

<www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=werkgeluk&highlightedUpdate
Urns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7097543442838208513> #werkgeluk
<www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=teamcoaching&highlightedUpd
ateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7097543442838208513> #teamcoaching
<www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=vakantierust&highlightedUpd
ateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7097543442838208513> #vakantierust
<www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=nieuweinzichten&highlighted
UpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7097543442838208513> #nieuweinzichten #
<nienkedouma.nl/> Nienkedouma.nl