Teamtrainingen

Als iedereen op de juiste plek zit binnen de organisatie kunnen we met elkaar veel bereiken!
Elke schakel vergoot de gezamenlijke impact. Ik breng graag de mensen in jouw organisatie in beweging. Langs knelpunten, uitzichten en verkeerspleinen nieuwe routes ontdekken om te herwaarderen en optimaliseren.

Ik denk graag mee met jouw team over de optimale positionering van alle professionals. Hoe iedereen het beste uit zichzelf haalt en daardoor optimaal bijdraagt aan het gezamenlijke doel. Hoe iedere medewerker duurzaam inzetbaar blijft.
Ik bedenk passende begeleidingsvormen voor de medewerkers, leidinggevende en organisatie om het gedrag van alle betrokkenen optimaal aan te laten sluiten bij jullie opdracht. Ik begeleid teams bij het vergroten van leiderschap, resultaatgerichtheid en optimale samenwerking. Elke vraag is hierbij uniek en start met een oriëntatiegesprek om de vraagstelling te concretiseren. Daarna stel ik een plan van aanpak op en gaan we aan de slag. Jullie blijven eigenaar van het proces, ik faciliteer, begeleid en draag weer over als de doelen zijn behaald.

Mijn coaching, trainingen en workshops zijn breinvriendelijk, afwisselend en uitdagend. Voor alle betrokkenen uitnodigend om in beweging komen. Vanuit reflectie en bewustwording ontstaat er beweging, ook in vaste patronen. Daardoor kan nieuwe creatie ontstaan. Ik maak veel gebruik van Deep Democracy om inclusiviteit en betrokkenheid te creëren.

Wat jullie als team kunnen bereiken;

 • Met meer plezier samenwerken
 • Betere resultaten boeken
 • Een open, veilige en prettige werksfeer
 • Meer persoonlijk- en teamleiderschap
 • Duidelijk gestelde (team)doelstellingen
 • Feedback geven en ontvangen
 • Deep Democratisch beslissingen nemen 

Wat ik doe

Het faciliteren van het goede gesprek,
• Trainen van (gedrags)competenties in werk,
• Begeleiden door middel van intervisie en supervisie
• Teammapping, gedrag van teams in kaart brengen,
• Workshops op het gebied van werkgeluk,
• Trainingen op sollicitatievaardigheden.

Alle teaminterventies worden op maat aangeboden. Dat kan zowel digitaal via Zoom als face to face;

Teamtraningen doe ik onder de vlag van WeDo teamtraining samen met mijn collega. Bij trainingen en interventies in teams is het prettig als er twee trainers voor de groep staan. De een houdt zich bezig met het programma en de ander met het proces. Hiervoor heb ik samen met Vivienne Weerts, WeDo teamtraining opgericht. Zo is er bij elke teamtraining een sparringspartner. Neem vooral een kijkje op onze website: www.WeDoteamtraining.nl.

Trainingen

 • Training Persoonlijk Leiderschap
  Persoonlijke doelen stellen, in kaart brengen van je persoonlijke leiderschap, kennen, (h)erkennen en veranderen van belemmerende gedragspatronen, opstellen van jouw persoonlijke actieplan
 • Workshop Wereld van Verschil
  Je gedrag wordt in kaart gebracht op een Personal Map. We kijken naar je kwaliteiten en het effect dat jij op anderen hebt.

Of neem een abonnement op onze digitale online coaching

 • De Wereld rond in 80 dagen
  een uniek online coaching om je 80 dagen te begeleiden als je aan de slag gaat met de Wereld van Verschil in de dagelijkse praktijk

 

 

 

 

Tevreden Klanten