Zoals Aukje Nauta zegt in dit artikel Iedereen intervisie: Collega’s stellen elkaar tijdens intervisie open vragen, waardoor ze leren om niet meteen te oordelen, maar dit uit te stellen totdat het probleem van alle kanten is belicht. Deze ‘methode brengt veel rust en wijsheid in een overleg. Intervisie laat mensen hierdoor niet alleen meer leren op hun vakgebied, maar ook op het gebied van gespreksvoering.
Wat je bijvoorbeeld voorheen misschien af zou doen als ‘werkdruk’, is nu een veel helderder probleem geworden, waar je bovendien dankzij hulp en advies van collega’s misschien wel een oplossing voor weet vinden. Daardoor neemt de kans op uitval fors af. En dat in een bijeenkomst van 2 tot 3 uur onderling tussen collega’s. Intervisie is een prachtige vorm voor meer autonomie, aandacht en ontwikkeling van medewerkers, bestuurders én directies.

Bekijk de brochure Iedereen Intervisie door Aukje Nauta (pdf)
Meer informatie of een gratis intervisiemethode ontvangen? Bekijk dit bericht op Linkedin